Grafisch ontwerp · 02.01.2009

upcycle

Upcycle!

Cradle-to-cradle gaat uit van het idee dat afval overbodig is: maak producten zo (goed) dat er geen afval overblijft aan het einde van de (eerste) levenscyclus. materiaal kan hergebruikt worden, uit elkaar gehaald, zonder verlies van kwaliteit gerecycled (upcycled). dit inspireerde mij tot het nadenken over de afvalbak: wat wordt zijn functie in een wereld zonder (traditioneel) afval?

Deze beelden zijn ook gebruikt bij de conferentie ‘inspiring future politics’ van de EPTA (European Parliamentary Technology Assessment), 27 en 28 oktober 2008. De conferentie was georganiseerd door het Rathenau Instituut.