Grafisch ontwerp · 02.01.2009

het maakbare lichaam

Tegenwoordig is het menselijk lichaam zelf steeds meer onderwerp voor ontwerpers: hoe kan het lichaam aangepast (‘enhanced’) worden om het leven aangenamer, makkelijker, sneller te laten zijn? Waar liggen de grenzen?

Een onderzoek in beelden voor een poster, boekcover en advertentiecampagne.

Deze beelden zijn ook gebruikt bij de conferentie ‘inspiring future politics’ van de EPTA (European Parliamentary Technology Assessment), 27 en 28 oktober 2008. de conferentie was georganiseerd door het Rathenau Instituut.