Familiegeschiedenis

Voor Tanny Dobbelaar heb ik de vormgeving van haar dissertatie gedaan. Cover en binnenwerk, fotografie: stambomen, familielijnen en geschiedenis verbeeld met zwart-wit-fotografie van de natuur. (2020)