Information Design / Webdesign · 08.07.2014

Collegevorming – web

Een interactieve graphic (kaart, grafieken) over de gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Tijdens de periode direct na de gemeenteraadsverkiezingen – 19 maart 2014 – hebben meer dan zestig redacteuren bijgehouden hoe de collegevorming in de bijna 400 gemeenten vorderde. De voortgang werd wekelijks gepubliceerd in de krant en op het web.
Dit is de uiteindelijke versie, waarin per gemeente kan worden bekeken hoe het nieuwe college is samengesteld. Ook kan door combinatie van partijen onderzocht worden wie met wie in welke gemeente samenwerkt.

Collegevorming web