Illustratie

Pas als ik de rust durf te nemen en het oordeel uitstel, kan er iets goeds ontstaan. Een stuk papier, een pen of potlood. De ideeën of onderwerpen komen dan vanzelf.